MENTORSPROGRAM

mentor


Ömsesidigt lärande genom mentorskap

MINE har många års erfarenhet av att driva mentorsprogram som riktar sig dels till utrikesfödda akademiker (adepter) och dels till personer som är etablerade på den svenska arbetsmarknaden (mentorer). Matchningen görs efter noggrann kartläggning av både mentorer och adepter för att säkerställa att mentorskapet blir givande för båda parter.

Så långt det är möjligt matchar vi mentorer och adepter efter utbildnings- och yrkesbakgrund. Syftet är att dels stödja adepterna i deras väg till etablering på den svenska arbetsmarknaden, och dels att fungera kompetensutvecklande för mentorn vad gäller mångfaldsfrågor och ge en ökad förståelse för vad det innebär att vara ny i Sverige.

Mentorsprogram på din arbetsplats
Vill din organisation vara med och på ett konkret sätt arbeta för en ökad mångfald på arbetsplatsen är ett internt mentorsprogram ett utmärkt sätt att komma igång. MINE har genom sin långa erfarenhet framarbetat en metod för att driva och genomföra mentorsprogram. Vi har även ett stort kontaktnät av potentiella adepter bland nyanlända akademiker som vill ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.

MINE kan hjälpa din organisation genom att sätta igång och genomföra ett mentorsprogram där ett antal av medarbetarna blir utbildade i mentorskap och matchade med en adept. Detta givetvis med stöd och uppföljning från MINE under hela processen. Vi anpassar förstås upplägget efter din organisations önskemål.

Läs mer om BE A FRIEND OF MINE mentorskapsprogram

Läs vad några mentorer tycker!

Vill du veta vad händer när mentorskap öppnar dörrar? Läs här

Grafisk profil linje