UTBILDNINGAR


Åhörare skriver under föreläsning.Vi synliggör normerna på jobbet

MINE arbetar med att synliggöra normer för att öka mångfalden. Med effektiva metoder och övningar lär vi ut hur vi kan göra direkta vinster på att ha en större mångfald inom den egna organisationen och för att nå nya kundgrupper.

MINE håller interaktiva föreläsningar och workshops där deltagarna får utrymme att diskutera och reflektera kring mångfald kopplat till den egna organisationen. Vi utgår från en normkritisk pedagogik och har en intersektionell teoretisk grund i allt vårt arbete. Våra medarbetare har alla lång erfarenhet att arbeta med förändringsarbete inom offentlig och ideell sektor, och framför allt inom näringslivet.

Vi skräddarsyr utbildningarna för att passa just din organisations behov och önskemål. Kontakta oss gärna för idéer och uppslag för en utbildning!

utbildning
Grafisk profil linje